Please Stay Safe - Byddwch yn ddiogel

Welcome | Croeso

Croeso i Dillad ac angrhegion personol Igam Ogam.

Cafodd Igam Ogam ei sefydlu yn nghanol tref Llandeilo, Orllewin Cymru yn 2002, yn darparu deunydd priodas wedi'i gwneud a llaw, ffafrau priodas, cardiau unigryw ar gyfer pob achlysur, hefyd anrhegion diddorol - o matiau llygoden i arosfannau drws.

Mae Igam Ogam nawr yn creu ystod eang o dillad wedi persenoli. Mae'r eitemau poblogaeth yn cynnwys crysau-T, hoodies a rompers ar gyfer y plant bach.

Mi allwn ni hefyd persenoli unrhyw ddilledyn, gyda'ch enw neu enw rhyw ddigwyddiad. I drafod hyn cysylltwch a Ann Richards yn uniongyrchol.

Rydym ni yn cynnig gwasanaeth lapio AM DDIM ar pob eitem sy'n cael ei werthu dros y we neu yn y siop.

Welcome to Igam Ogam Personalised Clothing & Gifts 

Igam Ogam has been an established gift shop in the town centre of Llandeilo, West Wales, since 2002, providing handmade wedding stationery, wedding favours, personalised, hand made greeting cards for all occasions and unusual quirky gifts โ€“ from mouse mats to door stops. 

Igam Ogam now produces a range of personalised, customised clothing. The popular items include, T-shirts, hoodies and rompers for small children. 

We can further personalise the clothes, perhaps with a name or an event. To discuss options, please contact Ann Richards directly.

We offer a FREE gift wrapping service on all items sold through our website and in the shop.